The Global Language of Business

GS1 Denmark ændrer vilkår og priser pr. 01.01.2024. Læs mere her

Nysgerrig på de nye priser og medlemsbetingelser pr. 1. januar 2024? Læs mere her

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

Application Identifiers

En Application Identifier (AI) er et tal på 2-4 cifre, der fortæller softwaren “bag” stregkodelæseren betydningen og formatet af de cifre og/eller bogstaver, der står efter AI’eren. ​

De data der efterfølger en AI, kan være enten alfanumeriske eller numeriske. Og alt efter hvilken AI der er tale om, kan antallet af cifre/bogstaver, der følger efter, være fast (et obligatorisk antal) eller variabelt.

Hver AI må kun bruges én gang pr. vare/pakkeniveau

AI
Indhold i datafelt
Ledetekst til datafelt
Format
Serial Shipping Container Code
SSCC
n2+n18
GTIN nummer (Global Trade Item Number)
GTIN
n2+n14
GTIN nummer ​indeholdt i anden enhed
Content
n2+n14
Batch/lotnummer
Batch / Lot
n2+x..20
Produktionsdato (YYMMDD)
Prod Date
n2+n6
Betalingsdato (YYMMDD)
Due Date
n2+n6
Pakkedato (YYMMDD)
Pack Date
n2+n6
Sidste salgsdato (YYMMDD)
Sell By
n2+ n6
Sidste anvendelsesdato (YYMMDD)
Use By or Expiry
n2+n6
Bedst før (YYMMDD)
Best Before or Best By
n2+n6
Intern produktvariant
Variant
n2+n2
Primært serienummer
Serial
n2+x..20
Detailenhed variant
CPV
n2+x..20
Leverandørens supplerende produktidentifikation
Additional ID
n3+x..30
Kundens supplerende produktidentifikation
Cust.Part No.
n3+x..30
Made-to-Order variation number
MTO variant
n3+n..6
Packaging Component Number (PCN)
PCN
n3+x..20
Sekundært serienummer
Secondary Serial
n3+x..30
Ref. til oprindelseskilde
Ref. to source
n3+x..30
Global Document Type Identifier (GDTI)
GDTI
n3+n13 +x..17
GLN Extension Component
GLN Extension Component
n3+x..20
Global Coupon Number (GCN)
GCN
n3+n13+n..12
Variabel mængde, antal
Var.Count
n2+n..8
Dimensioner
Dimensions
n4+n6
Indeholdt antal
Count
n2+n..8
Beløb i national valuta
Amount
n4+n..15
Beløb med ISO valutakode
Amount
n4+n3+n..15
Applicable amount payable, single monetary area (variable measure trade item)
Price
n4+n..15
Applicable amount payable with ISO Currency Code (variable measure trade item)
Price
n4+n3+n..15
Procent discount ved anvendelse af en kupon
PRCNT OF
n4+n4
Kundens indkøbsordrenummer
Order number
n3+x..30
Forsendelsesnummer - GINC
GINC
n3+x..30
Fragtbrevsnummer -  GSIN
GSIN
n3+n17
Rutekode
Route
n3+x..30
Sendes til - leveres til EAN lokationsnummer (GLN)
Ship to loc
n3+n13
Regning til - Faktura til EAN lokationsnummer (GLN)
Bill to
n3+n13
Købt fra - Sælgers EAN lokationsnummer (GLN)
Purchase from
n3+n13
Sendes til - leveres til endelig destination - EAN lokationsnummer (GLN)
Ship for Loc
n3+n13
EAN lokationsnummer (GLN) for fysisk lokation
Loc No.
n3+n13
EAN lokationsnummer (GLN) for fakturerende handelspart
Pay to
n3+n13
GLN for produktion/service
PROD/SERV LOC
n3+n13
Leveres til postnummer (indenrigs)
Ship to post
n3+x..20
Levering til postnummer med 3-cifret ISO landekode
Ship to post
n3+n3+x..9
Produktets oprindelsesland med 3-cifret ISO landekode
Origin
n3+n3
Land hvor proces igangsættes
Country - initial process.
n3+n3+n..12
Land hvor proces udføres
Country - process.
n3+n3
Land hvor produktet bliver videreforarbejdet
Country - disassembly
n3+n3+n..12
Land for hele procesforløbet med 3-cifret ISO landekode
Country - full proces
n3+n3
Country Subdivision of Origin Code for a Trade Item
Origin subdivision
n3+x..3
Nato Stock Nummer
NSN
n4+n13
Overholder UN/ECE standard for kvæg, grise får & vildt
Meat cut
n4+x..30
Expiration Date and Time
Expiry time
n4+n10
Aktiv styrke
Active potency
n4+n..4
Fangstområde
Catch Area
n4+x..12
Første indfrysningsdato
First Freeze date
n4+n6
Høstdato
Harvest Date
n4+n6..12
Arter til fiskeri-formål
Aquatic species
n4+x..3
Fangstredskab
Fishing Gear type
n4+n..10
Produktionsmetode
Prod Method
n4+x..2
ID for produkter som er renoveret
Refurb Lot
n4+x..20
Funktionel status
FUNC STAT
n4+x..20
Revision status
REV STAT
n4+x..20
GIAI for en sammensat enhed
GIAI - ASSEMBLY
n4+x..30
ISO landekode og autorisationsnummer
Processor # s
n4+n3+x..27
National Healthcare Reimbursement Number (NHRN)
NHRN
n3+x..20
Rulleprodukter
Dimensions
n4+n14
Elektronisk serienummer for CMTI
CMT No.
n4+x..20
EAN nummer og serienummer for returenheder
GRAI
n4+n14+x..16
EAN nummer serie enhedsindentifikation
GIAI
n4+x..30
Pris pr. måleenhed
Price per unit
n4+n6
Komponent af enhed
ITIP or GCTIN
n4+n14+n2+n2
Internationalt kontonummer
IBAN
n4+x..34
Dato og tid for produktion
PROD TIME
n4+n8+n..4
Komponent/del Identifier
CPID
n4+x..30
Serienummer for komponent/del Identifier
CPID SERIAL
n4+n..12
Softwareversion
VERSION
n4+x..20
Global Service Relation Number
GSRN - provider GSRN - recipient
n4+n18
Service Relation Instance Number (SRIN)
SRIN
n4+n..10
Referencenummer for indbetalingskort
REF No.
n4+x..25
Coupon Code Identification for Use in North America
-
n4+x..70
Loyalitetspoints for kuponer
POINTS
n4+n4
ID for Papirløs kuponkode anvendt i USA
-
n4+x..70
Extended Packaging URL
Product url
n4+x..70
Bilateralt aftalt
Internal
n2+x..30
Interne applikationer
Internal
n2+x..90

00 Serial Shipping Container Code

Application Identifier
00
Dataformat
n2+n18

Serial Shipping Container Code (SSCC) anvendes til at identificere logistiske enheder. Hvilket betyder, f.eks. at to nøjagtig ens paller med samme produkt, identificeres unikt ved hver sin SSCC.

I situationer, hvor et produkt skal kunne spores, er det hensigtsmæssigt, at den enkelte forsendelse er identificeret. SSCC er en af de vigtigste nøgler til informationer vedrørende den enkelte forsendelsesenhed.
Strukturen for SSCC er følgende:

Første ciffer (Vs1) angiver et virksomhedsstyret præfiks. Virksomheden kan selv bestemme, hvilket ciffer der anvendes. De efterfølgende 7 cifre (P1-R7) angiver virksomhedsPræfiks, hvilket er GS1 Præfiks og virksomhedens referencenummer. De næste 9 cifre (F1-F9) råder virksomheden over og angiver et fortløbende nummer. Sidste ciffer (K) er et kontrolciffer.

Tilsammen giver alle 18 cifre et globalt unikt fortløbende nummer til at identificere en logistisk enhed.

Virksomhedsstyret Præfiks (0-9)

Virksomheds Præfiks (GS1 Præfiks + virksomhedens referencenummer)

Fortløbende nummer

Kontrolciffer

Tildelte SSCC numre til identifikation af forsendelsesenheder må først genanvendes til andre enheder efter minimum 12 måneder.

01 GTIN nummer (Global Trade Item Number)

Application Identifier 01 anvendes ved identifikation af en enhed med et GTIN nummer : GTIN-13, GTIN-14 eller GTIN-12.

AI (01) anvendes, når der er tale om en standard enhed, f.eks. en kolli eller en palle indeholdende det samme, hver gang kolliet eller pallen bestilles. Ved identifikation med GTIN-13 og GTIN-12 foranstilles 0’er så alle 14 felter i dataformatet er fyldt ud.

Et 9-tal foranstillet GTIN nummeret angiver, at produktet er mængdevariabelt, og skal optræde sammen med enten AI 30, 3nnn eller 8001.

02 GTIN nummer indeholdt i anden​ enhed​

Application Identifier 02 anvendes til at angive GTIN nummeret på indholdet i en anden enhed og skal altid anvendes sammen med Application Identifier 37 for antal og Application Identifier 00 for Serial Shipping Container Code.

AI 02 kan kun anvendes på en logistisk enhed.

Eksempel :

En kunde bestiller 3 ens kolli, og leverandøren har ikke defineret en handelsenhed svarende til de 3 kolli. Kolliene sættes på en træpalle, folieres og mærkes med AI 02 for indhold (kollienes GTIN nummer), AI 37 for antal (3) og AI 00 for SSCC.

GTIN-nummer + antal:

10 Batch/lotnummer​

Application Identifier 10 anvendes til at angive en enheds batch/lotnummer.

Et batchnummer kan indeholde forskellige informationer, f.eks. produktionslinienummer, produktionstidspunkt, blandingsnummer o.s.v.. Fælles for disse informationer er, at et givent produkt kan spores ved dette batchnummer.

Den modtagende virksomhed behøver ikke at kende strukturen for batch/lotnummeret.

OBS: De fleste retailere vil kun acceptere èt batchnummer pr. palle.

AI 10 skal optræde enten med AI 01 eller AI 02.

Application Identifiers til datoer

Application Identifiers 11, 12, 13, 15, 16 og 17 anvendes til at angive forskellige datoer. Når datoerne er angivet på en logistisk enhed, refererer datoerne til enheder indeholdt i forsendelsesenheden.

Hvis produkterne i en enhed har forskellige datoer, vælges altid den ældste dato. Alle datoer har et fast dataformat på n2+n6, og formatet på n6 er ÅÅMMDD.

Alle AI for datoer skal optræde sammen med AI 01 eller AI 02.

Eksempel :

1. juli 1999 angives som 990701

Eksempel :

Slutningen af august 1999 angives som 990800

Eksempel :

15. juni 2000 angives som 000615

Eksempel :

26. november 2001 angives som 011126

Ved angivelse af datoer er det altid de sidste to cifre i året, som anvendes :

År 1999 = 99

År 2000 = 00

År 2001 = 01

OBS: De fleste retailere vil kun acceptere én prod-/holdbarhedsdato pr. palle.

11 Produktionsdato

Application Identifier
11
Dataformat
n2+n6

Application Identifier 11 angiver et produkts prod​uktionsdato.

12 Betalingsdato

Application Identifier
12
Dataformat
n2+n6

Application Identifier 12 angiver den dato en faktura er forfalden.

13 Pakkedato

Application Identifier
13
Dataformat
n2+n6

Application Identifier 13 angiver den dato, produktet er pakket.

16 Sidste salgsdato

Application Identifier
16
Dataformat
n2+n6

GS1 Application Identifier (16) fastlagt af producenten angiver den seneste dato for produktets salg i detailleddet til den endelige forbruger. Produktet bør ikke sælges efter denne dato.

17 Sidste anvendelsesdato​

Application Identifier
17
Dataformat
n2+n6

Application Identifier 17 angiver den dato, som er produktets maksimums holdbarhedsdato. AI 17 fortæller noget om sikkerhed ved anvendelse af produktet, f.eks. kan medicinalprodukter være mærket med en sådan dato. Datoen ses også refereret til som “anvendes inden” eller “udløber”. Anvendes ofte ved fødevarer med meget kort levetid.

15 Bedst før  

Application Identifier
15
Dataformat
n2+n6

Application Identifier 15 angiver den dato, som produktet mindst er holdbar til.

Ved at anvende AI 15 fortæller man noget om produktets kvalitet, og produktet opfattes som værende bedst/mest friskt til brug inden den angivne dato. Denne dato ses også refereret til som “Bedst før” dato.

20 Intern produktvariant​

Application Identifier
20
Dataformat
n2+n2

Application Identifier 20 anvendes til at angive en intern produktvariant af et standard produkt. En virksomhed ønsker f.eks. at skelne mellem to ens produkter fra forskellige produktionssteder og anvender således produktvariant sammen med GTIN.

Produktvariant må kun anvendes af brand owner og i tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelig stor variation af produktet til, at et andet GTIN nummer skal tildeles.

En virksomhed skal minimum vente 12 måneder med at genbruge samme produktvariant til en anden variant indenfor samme produkt.

AI 20 skal optræde sammen med AI 01 eller AI 02.

21 Primært serienummer​

Application Identifier
21
Dataformat
n2+x..20

Application Identifier 21 anvendes til at angive et primært serienummer. Serienummeret er et entydigt nummer, som tildeles produktet for at blive anvendt i hele dets cyklus.

Serienummeret skal være entydig for et specifikt produkt, men det samme serienummer kan tildeles flere forskellige produkter. Sammen med GTIN nummeret giver serienummeret en entydig identifikation af det enkelte produkt.

AI 21 skal optræde sammen med AI 01.

22 Detailenhed variant

Application Identifier
22
Dataformat
n2 + x..20

AI 22 anvendes, når der er behov for at skelne imellem to detailenheder, hvor forskellen imellem de to produkter ikke kræver tildeling af forskellige GTINs til de to varianter, men kommunikation imellem handelspartnere er krævet for at supportere slutbrugerne. Det er brandowner, der tildeler detailenhedsvarianten.

240 Leverandørens supplerende produktidentifikation​

Application Identifier
240
Dataformat
n3+x..30

Application Identifier 240 anvendes til at angive en supplerende produktinformation udover GTIN nummeret. Den supplerende produktidentifikation kan f.eks. være et internt varenummer eller et katalognummer. AI 240 skal altid anvendes sammen med et GTIN nummer.

AI 240 skal optræde sammen med AI 01 eller AI 02.

241 Kundens supplerende produktidentifikation​

Application Identifier
241
Dataformat
n3+x..30

Application Identifier 241 anvendes til kundens supplerende produktidentifikation. Det kan anvendes i en situation, hvor kunden har tildelt et givent produkt et eget internt nummer, selvom produktet allerede er identificeret ved et GTIN nummer. Det anbefales, at virksomheder ikke anvender AI 241, med mindre det er strengt nødvendigt, da AI 241 skal opfattes som en midlertidig løsning, indtil GTIN produktnumre anvendes fuldt ud.

AI 241 erstatter ikke AI 01 for GTIN nummer, som den primære identifikation af produktet. AI 241 skal altid anvendes sammen med AI 01 eller AI 02.

242 Made-to-order (MTO) / Variant nummer

Application Identifier 242
Dataformat n3+n..6

AI 242 anvendes til yderligere angivelse af data, der unikt identificerer et kunde-specificeret produkt - AI 242 skal altid anvendes sammen med et 14 cifret GTIN, der starter med 9.

Formatet for anvendelsen af AI 242 er variabelt op til 6 numeriske karakterer.

AI 242 anvendes udelukkende i miljøerne produktion, vedligehold og reparation.

243 Packaging Component Number (PCN)​

Application Identifier 243
Dataformat n3+x..20

Application Identifier 243 anvendes til at angive et emballagekomponentnummer (Packaging Component Number, PCN). Et PCN er tildelt en emballagekomponent for hele dets levetid. Skal anvendes sammen med et GTIN, og sammen med GTIN identificerer et PCN forholdet mellem den færdige forbrugerenhed og en af dets emballagekomponenter.

Pt. må PCN er kun anvendes til internt brug.

250 Sekundært serienummer​

Application Identifier
250
Dataformat
n3+x..30

Application Identifier 250 angiver et sekundært serienummer. AI 250 anvendes sammen med AI 21, som angiver det primære serienummer.

Det sekundære serienummer genereres på baggrund af serienummeret på “hovedproduktet”, f.eks. kan et kabinet til et elektronikprodukt have et sekundært serie­nummer . Det er vigtigt, at virksomheden definerer nogle regler for anvendelsen af såvel primært som sekundært serienummer.

251 Reference til kildeoprindelse​

Application Identifier
251
Dataformat
n3+x..30

Application Identifier 251 anvendes til bl.a. at angive et øremærkenummer.

253 Global Document Type Identifier (GDTI)​

Application Identifier 253
Dataformat n3+n13 +x..17

Application Identifier 253 angiver en Global Document Type Identifier (GDTI). Et GDTI bruges til at identificere en dokumenttype med et valgfrit serienummer.
GS1 Virksomhedspræfikset er de første cifre af GDTI og gør herved nummeret globalt unikt.

Strukturen og indholdet af GDTI bestemmes af ejeren af GS1 Virksomhedspræfikset og anvendes til entydig identifikation af hver dokumenttype. Cifferet før det valgfrie serienummer er et kontrolciffer.
Det valgfrie serienummer er tildelt til et enkelt dokument for hele dokumentets levetid. Når serienummeret kombineres med en GDTI, identificerer helheden entydigt det enkelte dokument.

Struktur af serienummer bestemmes af dokumentejer.

254 GLN Extension Component​

Application Identifier 254
Dataformat n3+x..20

Application Identifier 254 angiver, at datafeltet indeholder GLN Extension Component. AI 254 skal altid anvendes med AI 414, dvs. identifikation af en fysisk placering med GLN.

GS1 Virksomhedspræfiks-ejeren bestemmer strukturen af GLN Extension Component. GLN Extension Component skal være uændret så længe GLN er uændret.

255 Global Coupon Number (GCN)​

Application Identifier 255
Dataformat n3+n13+n..12

Application Identifier 255 indeholder et Global Coupon Number (GCN). GCN giver en globalt entydig identifikation for en kupon med et valgfrit serienummer.
GS1 Virksomhedspræfikset er de første cifre af GCN og gør herved GCN globalt unikt.Struktur og indhold af GCN bestemmes af ejeren af GS1 Virksomhedspræfikset og anvendes til entydig identifikation af hver kupontype. Cifferet før det valgfrie serienummer er et kontrolciffer.

Det valgfrie serienummer er tildelt til hver kupon, og strukturen bestemmes af kuponudstederen. Kombinationen af GS1 Virksomhedspræfiks, kuponreferencenummer og serienummer identificerer entydigt hver kupon. Serienummeret er numerisk og kan indeholde op til 12 cifre.

30 Variabel mængde​

Application Identifier
30
Dataformat
n2+n..8

AI 30 anvendes til at angive et antal styk i en vægtvariabel bestillingsenhed, hvor styk antallet varierer.

AI 30 skal altid anvendes sammen med AI 01 for GTIN nummer. Det vægtvariable produkt skal identificeres ved et GTIN-14 begyndende med cifferet 9.

Application Identifiers til måleenheder

I dette afsnit er beskrevet de Application Identifiers, der findes for angivelse af måleenhed. AI’erne består af 4 cifre, hvor værdien af det 4. ciffer (n) angiver antal decimaler.

Dataformatet for alle AI’erne er n4+n6.

Eksempel :

(3100) 000035 = 35 kg

(3103) 000035 = 0,035 kg

Det 4. ciffer (n) kan være fra 0-9, hvilket betyder, at mindste enhed, man kan angive, er :

(3109) 000001 = 0,000000001 kg

GS1 anbefaler det metriske system (SI-systemet - International System of Units). Hvis der anvendes andre systemer, skal der gøres opmærksom på, at der kan være forskel på mål i USA og Storbritannien.

AI’erne fra 3100 til 3699 angiver forskellige typer af måleenheder i relation til handel eller logistik.

AI 3nnn (2) skal optræde sammen med AI 01 eller AI 02 hvor 1. ciffer er 9.

31-36 Dimensioner​

AI
Definition, Dataformat n4+n6
Måleenhed
310(n)
Nettovægt,
Kilogram (kg)
311(n)
Længde eller 1. dimension, handelsparameter
Meter (m)
312(n)
Bredde, diameter eller 2. dimension, handelsparameter
Meter (m)
313(n)
Dybde, tykkelse, højde eller 3. dimension, handelsparameter
Meter (m)
314(n)
Areal, handelsparameter
Kvadratmeter (m2)
315(n)
Nettovolumen
Liter (l)
316(n)
Nettovolumen
Kubikmeter (m3)
320(n)
Nettovægt
Pund (lb)
321(n)
Længde eller 1. dimension, handelsparameter
Inch (i)
322(n)
Længde eller 1. dimension, handelsparameter
Feet (f)
323(n)
Længde eller 1. dimension, handelsparameter
Yard (y)
324(n)
Bredde, diameter el. 2. dimension, handelsparameter
Inch (i)
325(n)
Bredde, diameter el. 2. dimension, handelsparameter
Feet (f)
326(n)
Bredde, diameter eller 2. dimension, handelsparameter
Yard (y)
327(n)
Dybde, tykkelse, højde eller 3. dimension, handelsparameter
Inch (i)
328(n)
Dybde, tykkelse, højde eller 3. dimension, handelsparameter
Feet (f)
329(n)
Dybde, tykkelse, højde eller 3. dimension, handelsparameter
Yards (y)
350(n)
Areal, handelsparameter
Kvadratinch (i2)
351(n)
Areal, handelsparameter
Kvadratfod (f2)
352(n)
Areal, handelsparameter
Kvadratyards (y2)
356(n)
Nettovægt
Net Weight (t)
357(n)
Nettovolumen
Ounces, U.S
360(n)
Nettovolumen
Quarts
361(n)
Nettovolumen
Gallons, U.S.
364(n)
Nettovolumen
Kubikinch (i3)
365(n)
Nettovolumen
Kubikfeet (f3)
366(n)
Nettovolumen
Kubikyard (y3)
330(n)
Bruttovægt
Kilogram (kg)
331(n)
Længde eller 1. dimension, logistikparameter
Meter (m)
332(n)
Bredde, diameter eller 2. dimension, logistikparameter
Meter (m)
333(n)
Dybde, tykkelse, højde eller 3. dim, logistikparameter
Meter (m)
334(n)
Areal, kvadratmeter, logistikparameter
Kvadratmeter (m2)
335(n)
Bruttovolumen, liter, logistikparameter
Liter (l)
336(n)
Bruttovolumen, logistikparameter
Kubikmeter (m3)
340(n)
Bruttovægt
Pund (lb)
341(n)
Længde eller 1. dimension, logistikparameter
Inch (i)
342(n)
Længde eller 1. dimension, logistikparameter
Feet (f)
343(n)
Længde eller 1. dimension, logistikparameter
Yards (y)
344(n)
Bredde, diameter el. 2. dimension, logistikparameter
Inch (i)
345(n)
Bredde, diameter el. 2. dimension, logistikparameter
Feet (f)
346(n)
Bredde, diameter eller 2. dimension, logistikparameter
Yards (y)
347(n)
Dybde, tykkelse, højde eller 3. dimension, logistikparameter
Inch (i)
348(n)
Dybde, tykkelse, højde eller 3. dim., feet, logistikparameter
Feet (f)
349(n)
Dybde, tykkelse, højde eller 3. dimension, logistikparameter
Yards (y)
353(n)
Areal, logistikparameter
Kvadratinch (i2)
354(n)
Areal, kvadratfod, logistikparameter
Kvadratfod (f2)
355(n)
Areal, kvadratyard, logistikparameter
Kvadratyards (y2)
362(n)
Bruttovægt
Quarts
363(n)
Bruttovægt
Gallons, U.S.
367(n)
Bruttovolumen
Kubikinch (i3)
368(n)
Bruttovolumen
Kubikfeet (f3)
369(n)
Bruttovolumen
Kubikyards (y3)


37 Antal

Application Identifier
37
Dataformat
n2+n..8

Application Identifier 37 angiver antal i en enhed. Ved anvendelse af AI 37, skal AI 02, for GTIN nummer indeholdt i enhed samt AI 00 for SSCC angives.

390n Beløb i national valuta​

Application Identifier
390n
Dataformat
n4+n..15

Application Identifier 390n angiver det beløb der skal betales. n angiver placeringen af decimaler:

Application Identifier
Indhold i kode
Aktuel værdi
3902
1234567
12345,67
3901
1234567
123456,70
3900 12345 12345,00

Application Identifier 390n skal angives sammen med AI 415 GLN lokationsnummer og AI 8020 referencenummer for indbetalningskort.

391n Beløb med ISO valuta kode​

Application Identifier
391n
Dataformat
n4+n3+n..15

Application Identifier 391n angiver i hvilken valuta, og det beløb der skal betales angiver placeringen af decimaler:

Application Identifier
ISO valuta kode
Indhold i kode
Aktuel værdi
3912
208
1234567
12345,67
3911
208
1234567
123456,70
3910 208 12345 12345,00

208 er ISO valutakoden for danske kroner.

Application Identifier 391n skal angives sammen med AI 415 GLN lokationsnummer og AI 8020 referencenummer for indbetalningskort.

392n Amount Payable for a Variable Measure Trade Item – Single Monetary Area​

Application Identifier 392n
Dataformat n4+n..15

Application Identifier 392 indeholder det beløb, der skal betales for et vægtvariabelt produkt.

Det vægtvariable produkt er identificeret af et GTIN, og beløbet er angivet i lokal valuta.

AI 392n skal altid angives sammen med et GTIN.

"n" angiver antal decimaler, hvor et ”0” betyder ingen decimaler.

"1" betyder beløbet, der skal betales, og er angivet med én decimal.

Eksempel:

Application Identifier

Kodet værdi

Aktuelt beløb
3922 1234567 12345,67
3921 1234567 123456,70
3920 12345 12345,00

393n Amount Payable for a Variable Measure Trade Item and ISO Currency Code​

Application Identifier 393n
Dataformat n4+n3+n..15

Application Identifier 393 angiver en ISO valutakode og et beløb, der skal betales for et vægtvariabelt produkt. Beløbet angives i den angivne valuta.

AI 393n skal altid angives sammen med et GTIN.

ISO-valutakoden er et trecifrede nummer og er baseret på ISO / IEC 4217 og angiver den valuta som beløbet er angivet i.

"n" angiver antal decimaler, hvor et "0" betyder ingen decimaler.

"1" betyder beløbet, der skal betales, og er angivet med én decimal.

Eksempel:

Application Identifier

ISO valutakode

Kodet værdi Aktuelt beløb
3932 710* 1230 12,30
3931 710* 1230 123,00
3930 978** 123 123,00

*South African Rand

**Euro

394N - Procent discount ved anvendelse af en coupon

Application Identifier 394n
Dataformat n4+n4

N’et efter 394 angiver decimalplaceringen for den procentmæssige prisreduktion.

AI 394n skal altid anvendes sammen med AI 255 hvormed det globale Coupon er angivet.

400 Kundens indkøbsordrenummer​

Application Identifier
400
Dataformat
n3+x..30

Application Identifier 400 angiver det nummer, køber anvender til at identificere en ordre. AI 400 kan også indeholde reference til et udgivelses- eller versionsnummer og linienumre, som den part, som tildeler nummeret, bestemmer.

Nummeret kan enten være initieret af køber eller sælger.

Ved at angive kundens ordreindkøbsnummer i stregkoden, kan man i varemodtagelsen sammenligne leverede varer med de i forsendelsesadviset eller ordren angivne varer.

401 Forsendelsesnummer - GINC (Consignment number)​

Application Identifier
401 GINC
Dataformat
n3+x..30

Application Identifier 401 angiver et forsendelsesnummer (consignment number). En forsendelse bestående af flere enheder kan tildeles et forsendelsesnummer som identifikation af hele forsendelsen. Forsendelsesnummeret tildeles af transportør, speditør m.v.

Forsendelsesnummeret skal altid starte med GS1 Præfiks og virksomhedsreferencenummer for den virksomhed, der administrerer nummeret. Forsendelsesnummeret kan skifte for hver transportled. Hvorimod AI 402 (GSIN) er den samme for hele forsendelsen. Typisk angiver AI 401 House of Way Bill nummer.

402 Fragtbrevsnummer (Bill of Lading)​

Application Identifier
402 GSIN
Dataformat
n3+n17

Application Identifier 402 angiver et identifikationsnummer på hele forsendelsen. AI 402 vil blive tildelt af sælger og kan benyttes i hele transportflowet på fragtbrevet og i EDI-meddelelser.

GSIN skal altid starte med GS1 Præfiks og virksomhedsreferencenummer for den virksomhed, der administrerer nummeret. De 9/5 næste cifre tildeles af virksomheden,  afhængigt af om den lille pakke eller standardpakken anvendes. Det sidste ciffer er et kontrolciffer.

AI 00 anvendes til identifikation af den enkelte forsendelsesenhed, mens AI 402 anvendes til identifikation hele forsendelsen.

403 Rutekode​

Application Identifier
403
Dataformat
n3+x..30

Application Identifier 403 angiver en rutekode.

Rutekoden tildeles af virksomheden, som transporterer en forsendelse, og er en tillægsinformation til SSCC.

Rutekoden må ikke anvendes til at angive information, hvortil der hører en Application Identifier som f.eks. AI 420 - sendes til postnummer (indenrigs).

410 Sendes til - leveres til​ GLN

Application Identifier
410
Dataformat
n3+n13

Application Identifier 410 angiver GLN lokationsnummeret på modtageren af en logistisk enhed.

411 Regning til - faktura til​ GLN

Application Identifier
411
Dataformat
n3+n13

Application Identifier 411 angiver det GLN lokationsnummer, hvortil en regning eller faktura er udstedt.

412 Købt fra GLN​

Application Identifier
412
Dataformat
n3+n13

Application Identifier 412 angiver sælgers GLN lokationsnummer.

413 Sendes til - leveres til GLN (endelig destination)​

Application Identifier
413
Dataformat
n3+n13

Application Identifier 413 angiver hvilket GLN lokationsnummer, et produkt skal sendes til.

AI 413 kan anvendes, når den endelige destination af transportenheder er kendt, og transportenheden skal passere et mellemled, som f.eks. et lager eller en cross docking terminal.

AI 413 kan anvendes sammen med AI 410, som identificerer lokationen for midlertidig destination, hvis den logistiske enhed skal opbevares ved et mellemled.

414 GLN lokationsnummer​

Application Identifier
414
Dataformat
n3+n13

Application Identifier 414 angiver et GLN lokationsnummer for fysisk lokation.

Stregkoden indeholdende denne AI’er og det angivne GLN lokationsnummer er fastholdt til den fysiske lokation, GLN lokationsnummeret angiver. GLN lokationsnummeret kan f.eks. angive en lagerlokation inden for et leveringsscenarie eller en postkasse.

415 GLN for fakturerende handelspart​

Application Identifier
415
Dataformat
n3+n13

Application Identifier 415 angiver et GLN lokationsnummer for den fakturerende handelspart og anvendes til indbetalingskort.

Denne AI’er er obligatorisk ved anvendelse af EAN stregkodemærkning på indbetalingskort. AI 415 sammen med AI 8020 for indbetalingskortets referencenummer, identificerer et indbetalingskort entydigt.

416  GLN for produktion/service

Application Identifier
416
Dataformat
n3 + n13

AI 416  angiver GLN for produktions- eller service lokation. GLN'et er tildelt af en GS1 medlemsorganisation.

420 Sendes til (leveres til) postnummer​

Application Identifier
420
Dataformat
n3+x..20

Application Identifier 420 angiver det postnummer, hvortil en forsendelse skal sendes. Det forventes, at afsender og modtager hører under samme postnummer system.

421 Sendes til (leveres til) postnummer med 3-cifret ISO landekode​

Application Identifier
421
Dataformat
n3+n3+x..9

pplication Identifier 421 angiver ISO landekode og postnummer, hvortil en enhed skal sendes. Det forventes, at afsender og modtager hører under forskellige postnummer systemer.

Landekoden, som skal anvendes, er defineret i ISO standard 3166.

NB! For AI 420 og 421 gælder, at der egentlig ikke angives en bestemt lokation, men informationen anvendes som en tillægsoplysning ved transport- og distibutions planlægning.

422 Produktets oprindelsesland​

Application Identifier
422
Dataformat
n3+n3

Application Identifier 422 angiver produktets oprindelsesland. Et produkts oprindelsesland er normalt det land, hvor produktet er produceret. Det bestemmes oftest ud fra hvor stor en procentdel af komponenterne i et givent produkt, der er produceret i det pågældende land. Da der er mange måder at definere et produkts “oprindelsesland” på, anbefales det, at definitionen af oprindelseslandet aftales bilateralt. Det er producentens/fabrikantens ansvar at sikre en korrekt angivelse af oprindelsesland.

Landekoden, som skal anvendes for oprindelsesland, er defineret i ISO standard 3166.

423 Land hvor proces igangsættes​

Application Identifier
423
Dataformat
n3+n3+n..12

Application Identifier 423 anvendes f.eks  til at angive landene, hvor dyret er opvokset i. Der kan angives op til 5 forskellige lande. Landene skal udtrykkes ved hjælp af 3 cifret landekoder defineret i ISO standard 3166.

424 Land hvor produkt er forarbejdet

Application Identifier
424
Dataformat
n3+n3

Application Identifier 424 anvendes til at angive landet, hvor f.eks. dyret er slagtet. Landet med den 3 cifrede landekoder defineret i ISO standard 3166.

425 Land hvor produkt er demonteret / opskåret

Application Identifier
425
Dataformat
n3+n3+n..12

Application Identifier 425 anvendes til f.eks. at angive landet, hvor en videreforarbejdning finder sted. Landet med den 3 cifrede landekoder defineret i ISO standard 3166.

426 Land for hele produktionsprocessen​

Application Identifier
426
Dataformat
n3+n3

Application Identifier 426 anvendes til f.eks. at angive det land, hvor dyret både er født, opvokset, slagtet og opskåret. Landet skal udtrykkes ved hjælp af 3 cifret landekode defineret i ISO standard 3166. AI 426 kan angives i alle led i forsyningskæden.

427 Country Subdivision of Origin Code for a Trade Item​

Application Identifier 427
Dataformat n3+x..3

Application Identifier 427 angiver en ISO-baseret country subdivision-kode (fx provinser, stater og kantoner), hvorfra produktet har sin oprindelse.

ISO country subdivison koden indeholder maks. tre alfanumeriske karakterer baseret på ISO 3166-2:2007.

Bemærk: Denne AI gælder for en samling af produkter i fx en karton, hvor produkterne stammer fra én region.

Bemærk: Den angivne oprindelsesregion er der, hvor produktet er blevet forarbejdet eller fremstillet. Det er ejerens ansvar at fastsætte den korrekte oprindelse.
AI 427 skal altid angives sammen med et GTIN og AI 422 (der angiver produktets oprindelsesland).

7001 Nato Stock Number/NSN​

Application Identifier
7001
Dataformat
n4+n13

Application Identifier 7001 indikerer et NATO standard produktnummer for produkter der bruges af medlemmer indenfor NATO alliancen.

Nummeret bør bruges i sammenhæng med AI 01 (GTIN)

7002 UN/ECE standard for kvæg, grise får og vildt​

Application Identifier
7002
Dataformat
n4+x..30

Application Identifier 7002 anvendes til at angive UN/ECE standard klassifikationen for slagtekroppe og opskæringer for kvæg, svin får og vildt.

7003 Expiration Date and Time​

Application Identifier
7003
Dataformat
n4+n10

Application Identifier 7003 angiver en udløbsdato og -tid.

Producenten bestemmer udløbsdato og -tid. Angives for produkter med meget kort levetid og for produkter, som ikke skal transporteres langt og ikke skal transporteres uden for en tidzone.

En typisk anvendelse af AI 7003 er på hospitaler eller apoteker, hvor der er produkter fremstillet til en enkelt patient, som har en levetid under en dag.

Produktets levetid afhænger af de farmaceutiske stoffer, der anvendes i behandlingen. Den præcise udløbsdato fastlægges ved afslutningen af fremstillingsprocessen. AI 7003 skal altid angives sammen med AI 01 (GTIN).

Hvis ikke der er krav om at angive udløbsdatoen til den nærmeste time (eller mindre) bør AI 17 - Udløbsdato anvendes.

Strukturen er:

 • År: fx 2007 = 07, der er obligatorisk.
 • Måned: fx januar = 01, der er obligatorisk.
 • Dag: fx anden dag = 02, der er obligatorisk.
 • Time: antallet af timerne baseret på lokal 24-timers tid (fx 2 PM = 14), der er obligatorisk
 • Minutter: antallet af minutter baseret på lokal tid (fx, 15 minutter = 15). Hvis det ikke er nødvendigt at præcisere minutter, skal feltet udfyldes med to nuller. Tiden vil så blive fortolket som udløbstiden på time (fx 14:00 = udløbstid kl. 14:00).


Eksempel:

 

7004 Active Potency​

Application Identifier 7004
Dataformat n4+n..4

Application Identifier 7004 angiver en aktiv styrke.

Den aktive styrke af visse lægemidler (fx visse biologiske, såsom hæmofiliprodukter) varierer fra batch til batch inden for aftalte tolerancer i forhold til den nominelle styrke. Både den nominelle og aktive styrke af produktet måles i internationale enheder (IUs).

AI 7004 skal altid angives sammen med et GTIN.

7005 Fangstområde

Application Identifier 7005
Dataformat N4+X..12

Application Identifier 7005 angiver fangstområdet.

Fangstområdet, hvor fisken er fanget, identificeres ud fra de internationale fiskeriområder og underområder, som defineres af Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO). En fuldstændig oversigt over FAO fangstområder kan tilgås via http://www.fao.org/fishery/area/search/en. Fangstområdet tildeles af fartøjet, der har fanget fisken.

AI 7005 skal altid angives sammen med et GTIN.​

7006 Første indfrysningsdato​​

Application Identifier 7006
Dataformat N4+N6 

Application Identifier 7006 angiver den første indfrysningsdato. Den første indfrysningsdato gælder for produkter, der er nedfrosset direkte efter slagtning, høst, fangst eller efter indledende forarbejdning af produktet. Eksempler omfatter fersk kød, kødprodukter eller fiskeprodukter. Den første indfrysningsdato bestemmes og tildeles af den virksomhed, som udfører indfrysningen. Formatet er som følger: ÅÅMMDD

Eksempel:  

18. januar 2015 angives som 150118

AI 7006 skal altid angives sammen med et GTIN.

7007 Høstdato

Application Identifier 7007
Dataformat N4+N6..12  

Application Identifier 7007 angiver en høstdato eller et datointerval for høsten. For eksempel kan høstdato være den dato eller det datointerval, hvor et dyr er blevet slagtet, en fisk er fanget, eller en afgrøde er høstet. Denne dato eller dette datointerval angives af den virksomhed, der udfører høst, slagtning eller fangst. Når der henvises til datointervallet refererer det til hele dyret, og alt kød eller fiskeudskæringer, som kommer fra dette dyr.

Strukturen indeholder følgende elementer:

 • Startdato = ÅÅMMDD. Denne angiver starten på den periode, der er identificeret
 • Slutdato = ÅÅMMDD. Denne angiver afslutningen af den periode, der er identificeret

Bemærk: I de tilfælde hvor fangstperioden spænder over én kalenderdag, skal slutdatoen ikke angives. I de tilfælde hvor fangstperioden spænder over flere kalenderdage, skal både start- og slut dato angives, med slutdatoen større end startdatoen.

AI7007 skal altid angives sammen med et GTIN.

7008 Arter til fiskeri-formål

Application Identifier 7008
Dataformat N4+X..3  

Application Identifier 7008 angiver fiskearter i henhold til 3-alfa Aquatic Sciences and Fisheries Information System(ASFIS) liste over arter.

Denne liste kan tilgås via: http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en

​AI 7008 skal altid angives sammen med et GTIN.

7009 Fangstredskab

Application Identifier 7009
Dataformat N4+N..10 

Application Identifier 7009 angiver fangstredskab.

Det angives af fiskerifartøjet, som har fanget fisken. Fangstredskabet er defineret af Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO), og bruges til at identificere typen af fangstredskab, der anvendes til fangst af fisken. Denne liste kan tilgås via:

http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/M/en

Eksempel:

01.1.1(one boat operated purse seines)

03.1.1(beam trawls)

AI 7009 skal altid angives sammen med et GTIN.

7010 Produktionsmetode

Application Identifier 7010
Dataformat N4+X..2  

AI 7010 tildeles af det fiskerfartøj, der har fanget fisken. Produktionsmetode for fisk og skaldyr er specificeret af Fiskeri og Akvakultur.

Department of Food and Agricultural Organization (FAO) i De Forenede Nationer.

De tilladte værdier, som defineret af Fiskeri - og Akvakulturafdelingen for Fødevarer og

De Forenede Nationers Landbrugsorganisation (FAO) er:

 • 01 'fanget i hav'.
 • 02 'Fanget i ferskvand'.
 • 03 'Opdrættet'.
 • 04 'Bearbejdet'.

7020 ID for produkter som er renoveret

Application Identifier
7020
Dataformat
n4+x..20

GS1 Application Identifier (7020) angiver, at datafeltet indeholder et ID for produkter som er renoveret med en kombination af genbrugsdele, reparerede dele og nye dele.

7021 Funktionel status

Application Identifier
7021
Dataformat
n4+x..20

AI 7021 angiver den funktionelle status. Et produkts funktionelle status kan blive afkrævet leverandøren for at overholde regulative eller kommercielle krav. Der kan f.eks. kræves typegodkendlese, for at et produkt kan sælges til et konkret land/marked.

7022 Revision status

Application Identifier
7022
Dataformat
n4+x..20

AI 7022 angiver, revision status. Denne status skal producent muligvis angive for at møde lovmæssige eller kommercielle krav. Der kan f.eks. kræves typegodkendlese, for at et produkt kan sælges til et konkret land/marked.

7023 GIAI for en sammensat enhed

Application Identifier
7023
Dataformat
n4+x..30

AI 7023 angiver, at datafeltet indeholder GIAI (Global Individual Asset Identifier) ​​af en sammensat enhed. AI 7023 anvendes, hvor en yderligere stregkode, der indeholder GIAI fra en sammensat enhed, skal mærkes på den ledende underkomponent. Dette kan være tilfældet, hvis der er behov for at skelne imellem den sammensatte enhed og identifikationen på under komponenten (erne).

703S Autorisationsnummer for bearbejdningsled med ISO landekode​

Application Identifier
703S
Dataformat
n4+n3+x..27

Application Identifier 703S anvendes til at angive ISO landekode for landet, hvor den givne virksomhed er placeret samt autorisationsnummer for virksomheden.

Sidste ciffer angiver hvilket nummer i forsyningskæden den pågældende virksomhed har, som arbejder med kødet. Det vil sige at 7030 er slagteri, 7031 er 1. opskæringsvirksomhed, 7032 er 2. opskæringsvirksomhed osv.

I følge standard bruges 703S sammen med GTIN nummer.

710, 711, 712 og 713 National Healthcare Reimbursement Number (NHRN)​

Application Identifier 710, 711, 712, 713
Dataformat n3+x..20

Application Identifiers 710, 711, 712 og 713 angiver et National Healthcare Reimbursemnet Number (tilskuds-/refusionsnummer) fra NHRN Application Identifier-serien.

Brug af NHRN Application Identifier, i forbindelse med et GTIN, er nødvendig i nogle lande/regioner/samarbejdsforhold for at overholde en national/regional lovgivning eller industrikrav, når GTIN ikke kan opfylde behovet alene.

AI og associeret regulatoriske organisation:

Application Identifier National Healthcare Reimbursement Number (NHRN) Organisation
710 X1 variabel længde X20 Germany IFA
711 X1 variabel længde X20 France CIP
712 X1 variabel længde X20 Spain National Code
713 X1 variabel længde X20 Brasil DRN
nnn* X1 variabel længde X20 Country "A" NHRN

8001 Rulleprodukter​ - Dimensioner

Application Identifier
8001
Dataformat
n4+n14

Application Identifier 8001 angiver information om rulleprodukter, som f.eks. papirruller.

AI 8001 skal anvendes sammen med AI 01 for GTIN nummer.

Strukturen for informationen i AI 8001 er følgende :

 • Rullens udvendige diameter i mm : 4 cifre
 • Produktets totale længde på rullen i m : 5 cifre
 • Rullens indvendige diameter i mm : 3 cifre
 • Rulleretning: 1 ciffer
 • Antal splejsninger: 1 ciffer

8002 Elektronisk serienummer for CMTI​

Application Identifier
8002
Dataformat
n4+x..20

Application Identifier 8002 angiver det Elektroniske Serienummer (ESN) for Cellulær Mobil Telefoner (CMT). Nummeret tildeles sædvanligvis af en national eller multinational instans. ESN er unik for hver CTM.

8003 GTIN nummer og serienummer for returenheder (GRAI)​

Application Identifier
8003
Dataformat
n4+n14+x..16

Application Identifier 8003 anvendes til at angive identifikation af returenheder. En returenhed er en genanvendelig enhed til brug for transport af et givent produkt, f.eks. ølflasker og ølkasser, gasflasker eller paller.

Eksempel :Identifikation af returenheder : (8003)05712345000014ACB988

8004 Individuel identifikation af udstyr, hjælpemidler m.m (Global Individual Asset Indentifier)​

Application Identifier
8004
Dataformat
n4+x..30

Application Identifier 8004 angiver et serienummer til udstyr og tekniske hjælpemidler.

En enhed identificeret ved AI 8004 er unikt identificeret, idet GS1 Præfiks og virksomhedens referencenummer indgår i AI 8004. AI 8004 kan anvendes, når kombinationen af AI 01 for GTIN nummer og AI 21 for serienummer ikke er hensigtsmæssig.

Et eksempel på anvendelse af AI 8004, er elmålere, hvor der er behov for at tildele den enkelte elmåler et individuelt nummer.

AI 8004 har følgende struktur :

 • GS1 Præfiks + virksomhedens referencenummer
 • Referencenummer for udstyr tildelt af virksomheden, som udsteder nummeret

AI 8004 må ikke forveksles med AI 00 for logistiske enheder og AI 01 for handelsenheder.

8005 Pris pr. måleenhed

Application Identifier
8005
Dataformat
n4+n6

Application Identifier 8005 anvendes til at angive prisen pr. måleenhed ved mærkning af handelsenheder med variable mål. Anvendelse aftales specifikt mellem to handelsparter.

Prisen pr. måleenhed, som er mærket på handelsenheden, kan anvendes til at skelne prisvarianter af samme pro­dukter. AI 8005 anvendes sammen med AI 01 GTIN nummer.

Indhold og struktur i dataformatet bestemmes af handelsparterne.

8006 Komponent af en enhed​

Application Identifier
8006
Dataformat
n4+n14+n2+n2

Application Identifier 8006 angiver, at en enhed, f.eks. et kolli identificeret ved ét GTIN nummer, fysisk består af flere enheder.

Nogle virksomheder sælger et produkt, som består af flere enkelte enheder. En møbelproducent sælger f.eks. et bord bestående af bordplade og bordben, disse emner pakkes i to separate kolli, men udgør tilsammen ét produkt, som er identificeret ved ét GTIN nummer.

Eksempel : Bordplade + bordben har GTIN nummer 5712345000014. Kolliet med bordplade mærkes : 057123450000140102 - altså som kolli nr. 1 af 2. Kolli med bordben mærkes : 057123450000140202 - altså kolli nr. 2 af 2.

Et andet eksempel på anvendelse af AI 8006 er indenfor skobranchen, hvor et parti varer (en handelsenhed) kan udgøre flere kolli.

Denne Application Identifier skal ikke anvendes til enheder, som kan sælges separat.

8007 Internationalt kontonummer (pengeinstitutter)​

Application Identifier
8007
Dataformat
n4+x..34

Application Identifier 8007 angiver et internationalt kontonummer i et pengeinstitut (banker, posthuse m.m.)

Det internationale kontonummer er defineret ved ISO standard 13616. Kontonummeret indikerer, til hvilken konto beløbet på et indbetalingskort skal overføres.

Det er den fakturerende handelspart, som tildeler/bestemmer det internationale kontonummer.

8008 Dato og tid for produktion​

Application Identifier
8008
Dataformat
n4+n8+n..4
Struktur
8008 ÅÅ MM DD TT MM SS

Application Identifier 8008 angiver dato og tid for et produkt angivet af producenten.

Angivelse af år, måned, dato, og time er obligatorisk - minutter og sekunder er valgfrit.

AI 8008 bør altid optræde sammen med AI 01 (GTIN).

8010 Komponent/del Identifier

Application Identifier
8010
Dataformat
n4+x..30

AI 8010 angiver ident for komponent/del. Virksomhedspræfikset, som indgår som en del af identen, er tildelt af en GS1 medlemsorganisation til virksomheden, som tildeler C/P identifieren. Dette sikrer, at nummeret er globalt unikt.

8011 Serienummer for komponent/del Identifier

Application Identifier
8011
Dataformat
n4+n12

AI 8011 angiver et komponent/del serienummer, som er tildelt enheden i hele dens levetid. Kombineret med en C/P identifikator identificerer et serienummer en enkelt genstand unikt.

8012 Softwareversion

border

AI 8012 anvendes til at angive versionsnummer for en given software.

8017 og 8018 Globalt Service Relation Number (GSRN)​

Application Identifiers 8017 og 8018 angiver et GSRN (Global Service Relation Number). GSRN bruges til at identificere enten modtager eller den enkelte udbyder af tjenesteydelser i forbindelse med et tjenesteydelsesforhold. For at kunne identificere begge roller i et tjenesteydelsesforhold (modtager og udbyder), er to GSRN AIs til rådighed. AI'erne giver udbyder af tjenesteydelsen mulighed for at lagre data vedrørende ydelser til modtageren og den enkelte udbyder.

GS1 Virksomhedspræfikset tildeles af GS1-medlemsorganisationer til den virksomhed, der tildeler GSRN, dvs. den virksomhed, der tilbyder en service. Det gør GSRN-numrene unikke på verdensplan.

Strukturen og indholdet af referencen for tjenesten bestemmes af ejeren af GS1 Virksomhedspræfikset.

Det 18. ciffer er et kontrolciffer.

GSRN - Udbyder (AI 8017) identificerer forholdet mellem en organisation, der udbyder tjenester og udbyderen af tjenesteydelser:

GSRN - Modtager (AI 8018) identificerer forholdet mellem en organisation, der udbyder tjenester og udbyderen af tjenesteydelser:

Application Identifier
8018
Dataformat
n4+n18

Elforsyningssektoren og naturgassektoren bl.a. i Danmark har besluttet at benytte AI 8018 til identifikation af målepunkter.

Eksempel på Målepunktsindentifikation:
57 = GS1 Danmark
57 13131 = Den danske elforsyningssektor (for målepunkts identifikation)
57 13131 123 = Dansk netvirksomhed (virksomhedspræfix)
57 13131 123 1234567 = Et specifikt målepunkt identificeret af en dansk netvirksomhed
57 13131 123 1234567 K = Global og entydig identifikation af et målepunkt tildelt af en dansk netvirksomhed – og valideret med et teknisk kontrolciffer (modulus 10).

8019 Service Relation Instance Number (SRIN)​

Application Identifier 8019
Dataformat n4+n..10

Application Identifier 8019 angiver et Service Relation Instance Number (SRIN). SRIN anvendes, når identifikation af en serviceydelse med Global Service Relation Number for modtageren (GSRN) yderligere skal identificeres med en sekvensindikator svarende til hvert møde under serviceforløbet. AI 8019 giver tjenesteyderen mulighed for at lagre data vedrørende konkrete tilfælde af tjenesteydelsen til modtageren.

Strukturen og indholdet af SRIN bestemmes af den enkelte ejer af GS1 Virksomhedspræfiket til entydigt at identificere hver konkrete tjenesteydelse.

8020 Referencenummer for indbetalingskort​

Application Identifier
8020
Dataformat
n4+an..25

Application Identifier 8020 angiver et referencenummer for et indbetalingskort.

Denne AI’er er obligatorisk ved anvendelse af EAN stregkodemærkning på indbetalingskort. AI 8020 sammen med AI 415, som identificerer den fakturerende handelspart, identificerer et indbetalingskort entydigt.

​8110 Kuponkode til anvendelse i Nordamerika​

Application Identifier 8110
Dataformat n4+x..70

Kuponstregkoden er konstrueret af en kupon Application Identifier (8110) efterfulgt af de krævede og frivillige dataelementer, indtil alle de ønskede data er kodet (eller grænsen på 70 cifre er nået).

8111 Loyalitetspoints for kuponer

Application Identifier
8111
Dataformat
n4+n4

AI 8111 angiver loyalitetspoint for kuponer.

8112 ID for Papirløs kuponkode anvendt i USA

Application Identifier
8112
Dataformat
n4+x..70

Den papirløse kupondatastreng opbygges ved at starte med AI 8112 efterfulgt af krævede og valgfrie dataelementer, indtil al ønsket information er indkodet - op til 70 karakterer.

8200 Extended Packaging URL​

Application Identifier 8200
Dataformat n4+x..70

Application Identifier 8200 angiver en URL, der er autoriseret af en mærkevareejer, som skal anvendes i forbindelse med GTIN AI (01) kodet i ét symbol.

90 Bilateral anvendelse​

Application Identifier
90
Dataformat
n2+x..30

Application Identifier 90 anvendes til interne applikationer eller applikationer, der er aftalt mellem to parter.

I USA anvendes AI 90 til at angive en FACT Data Identifier med tilhørende information. En FACT Data Identifier anvendes typisk, hvor der ikke findes en tilsvarende GS1-128 Application Identifier til at angive den ønskede information.

91..99 Interne applikationer​

Application Identifier
91..99
Dataformat
n2+x..90

Application Identifier 91..99 anvendes til interne applikationer.

Det anbefales, at stregkodesymboler indeholdende AI 91..99 destrueres, når produktet hvorpå stregkodesymbolet findes, forlader virksomheden.

Vi sidder klar med rådgivning

Har du spørgsmål til hvordan du kan bruge vores standarder og services i detailhandlen og foodservice, anbefaler vi, at du kontakter vores trænede rådgivere, som sidder klar til at guide dig godt igennem processen.

Vi har åbent for henvendelse:

Mandag til torsdag: kl. 08:30 til kl. 15:30
Fredag: kl. 09:00 til kl. 15:00

+45 39 27 85 27

Eller på mail: info@gs1.dk

Peter Alberg Nielsen
GS1Trade Service Consultant
+45 39 16 90 11
Irene Lentz
Customer Consultant
+45 39 16 90 07
Charlotte Nevdal
Head of Member Service
+45 39 16 90 14