The Global Language of Business

GS1 Denmark ændrer vilkår og priser pr. 01.01.2024. Læs mere her

Nysgerrig på de nye priser og medlemsbetingelser pr. 1. januar 2024? Læs mere her

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

GS1 DataMatrix

GS1 DataMatrix er en 2D-matrix stregkode af ISO version ECC 200. Den anvendes inden for sundhedssektoren både i Danmark og globalt. I 2019 skal GS1 DataMatrix anvendes på alt receptpligtige medicin.

GS1 DataMatrix kræver en kamerabaseret scanner og kan ikke anvendes ved udgangskasser.

  • Den kan indeholde op til 3.116 numeriske karakterer eller 2.335 alphanumeriske karakter.
  • Dataindholdet er opbygget via GS1-128 strukturen ved hjælp af Application Identifiers. Det betyder, at GS1 DataMatrix skal have Function Code One (FNC1) karakter i første position.

GS1 DataMatrix og stregkodekvalitet

GS1 DataMatrix skal kunne scannes på tilfredsstillende vis igennem hele den forventede levetid af produktet og igennem hele det distributionsforløb, som produktet typisk passerer. Det skal man være opmærksom på, når man fremstiller stregkodelabellen.  

Læs mere om hvordan du sikrer kvaliteten af jeres GS1 DataMatrix-stregkode

Kvalitetsmåling

ISO/IEC 15415 er standarden for, hvordan man måler kvaliteten af en GS1 DataMatrix. Standarden tester forskellige parametre og tildeler stregkoden en karakter for symbolkvaliteten. ISO/IEC 15415 er baseret på og fuldt ud kompatibel med en ANSI-verifikationsangivelse, som angiver kvaliteten med bogstaver, hvorimod ISO/IEC 15415 standarden angiver symbolkvaliteten med tal. I følge GS1 Standarden skal en GS1 DataMatrix som minimum have en kvalitet svarende til karakteren C eller 1,5.

Virksomheden, som har ejerskab over de producerede produkter, er ansvarlig for, at stregkoden holder den rette kvalitet. Der findes forskelligt udstyr, der kontrollerer stregkodekvaliteten, og det er vigtigt, at testudstyret også overholder teststandarderne, fx ISO 15415, 15416, 15426-1, 15426-2 etc.

Kvalitetssikring

Det er væsentligt, at man sørger for en løbende kvalitetssikring af de printede labels. Det skal pointeres, at måling af stregkodeprintkvalitet ikke sikrer, at dataindholdet er korrekt – fx at der er anvendt det korrekte antal karakterer i et informationselement, eller at der er anvendt FNC1 i første position eller at FNC1 eller <GS> er anvendt som separatorkarakter efter en Application Identifier med variabel længde. Et sådant check må foretages separat. Der findes udstyr til måling af stregkodeprintkvalitet, som har integreret en kontrol af, om datastrukturen overholder GS1-128 standarden.

Det er vigtigt at kontrollere stregkodekvaliteten regelmæssigt. Dette kan gøres ved at:

  • integrere stregkodeverifikation som en del af den normale kvalitetskontrolprocedure
  • udføre online scanning af symboler for at sikre læsbarhed
  • udføre stikprøvescanning i periodiske intervaller i produktionsprocessen

Hvis der er tale om temperaturregulerede produkter, skal man være opmærksom på at anvende en labelkvalitet, der kan tåle de temperaturer, produkterne bliver udsat for. Det har også betydning, i hvilken temperatur labelen bliver påsat.

Her kan du læse de vigtigste ting, man skal undgå, når man skal sikre kvaliteten af en GS1 DataMatrix:

UNDGÅ FØLGENDE FEJL
EKSEMPLER

Det er vigtigt, at kontrasten mellem de mørke og lyse celler er så stor som muligt.

Der må ikke forekomme streger, tegn e.l. i lyszonen, som er en margin rundt om symbolet.

Anvend hverken for meget eller for lidt blæk til printningen.

Alle de mørke og alle de lyse celler skal have samme farve og densitet, så reflektionsgraden er ens og for at sikre god kontrast.

Selvom GS1 DataMatrix kan gendanne data fra delvist ødelagte celler, er det vigtigt, at kvaliteten er så god som muligt. Der må ikke være skader på de faste mønstre. Faste mønstre er fx lyszoner, L- finder pattern og clocking pattern.

Det er vigtigt, at GS1 DataMatrix er helt kvadratisk/rektangulær og ikke skævvrides eller skifter form:

Følgende kan være årsag til, at GS1 DataMatrix skifter form, og skal derfor undgås:

  • Dårlig placering eller ujævn overflade som skævvrider GS1 DataMatrix symbolet.

  • Problemer med applikationen eller printhastighed i printningsprocessen (acceleration, deceleration eller vibration).

  • Variabel afstand mellem printerhoved og overfladen der printes på i printprocessen.

Undgå emballagemateriale der: (a) kan reflektere lyset, såsom reflektivt blæk (fx sølv og guld); (b) er transparent; og (c) er meget skinnende/glimtende.

Vi sidder klar med rådgivning

Har du spørgsmål til hvordan du kan bruge vores standarder og services anbefaler vi, at du kontakter vores trænede rådgivere, som sidder klar til at guide dig godt igennem processen.

Vi har åbent for henvendelse:

Mandag til torsdag: kl. 08:30 til kl. 15:30
Fredag: kl. 09:00 til kl. 15:00

+45 39 27 85 27

Eller på mail: info@gs1.dk

Peter Alberg Nielsen
GS1Trade Service Consultant
+45 39 16 90 11
Irene Lentz
Customer Consultant
+45 39 16 90 07
Charlotte Nevdal
Head of Member Service
+45 39 16 90 14